مقالات کلینیک آلرژی تهران

مقالات کلینیک آلرژی تهران
مروري بر نتايج پوستي آلرژي در بيماران مبتلا به رينيت فصلي در ايران ارائه شده در چهارمين کنگره بين المللي ايمونولوژي و آلرژي ايران – دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 23 لغايت 25 ارديبهشت 1377 درج شده در مجموعه مقالات کنگره.    دکتر کیمیائی
مروري بر نتايج پوستي آلرژي در بيماران مبتلا به رينيت فصلي در ايران ارائه شده در چهارمين کنگره بين المللي ايمونولوژي و آلرژي ايران – دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 23 لغايت 25 ارديبهشت 1377 درج شده در مجموعه مقالات کنگره. دکتر کیمیائی
تاریخ انتشار مقاله  تاریخ انتشار روی سایت: 1395/2/27
گزارشي از شيوع حساسيت به سم زنبور در ايران ارائه شده در چهارمين کنگره بين المللي ايمونولوژي و آلرژي ايران دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 23 لغايت 25 ارديبهشت 1377 درج شده در مجموعه مقالات کنگره .   دکتر کیمیائی
گزارشي از شيوع حساسيت به سم زنبور در ايران ارائه شده در چهارمين کنگره بين المللي ايمونولوژي و آلرژي ايران دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 23 لغايت 25 ارديبهشت 1377 درج شده در مجموعه مقالات کنگره . دکتر کیمیائی
تاریخ انتشار مقاله  تاریخ انتشار روی سایت: 1395/2/27
درمان و پيشگيري واکنشهاي حاد در حساسيت به نيش زنبور و مطالعه 14 مورد حساسيت به نيش زنبور در کودکان ايراني – ارائه شده در همايش سالانه انجمن پزشکان کودکان ايران ( تازه هاي طب اطفال و جراحي کودکان ) 29 آذر لغايت 3 ديماه 1376 تهران – درج شده در مجموعه مقالات کنگره.   دکتر کیمیائی و همکاران
درمان و پيشگيري واکنشهاي حاد در حساسيت به نيش زنبور و مطالعه 14 مورد حساسيت به نيش زنبور در کودکان ايراني – ارائه شده در همايش سالانه انجمن پزشکان کودکان ايران ( تازه هاي طب اطفال و جراحي کودکان ) 29 آذر لغايت 3 ديماه 1376 تهران – درج شده در مجموعه مقالات کنگره. دکتر کیمیائی و همکاران
دانلود فایل ضمیمهدانلود فایل ضمیمه
تاریخ انتشار مقاله  تاریخ انتشار روی سایت: 1395/2/27
Pollinosis In Iran : Correlation Between Atmospheric Pollen Studies And Skin Tests. ارائه شده در شانزدهمين کنگره جهاني آلرژي و ايمونولوژي که از 19 تا 24 اکتبر 1997 در مکزيک برگزار شد- درج شده در کتاب خلاصه مقالات کنگره.   دکتر کیمیائی
Pollinosis In Iran : Correlation Between Atmospheric Pollen Studies And Skin Tests. ارائه شده در شانزدهمين کنگره جهاني آلرژي و ايمونولوژي که از 19 تا 24 اکتبر 1997 در مکزيک برگزار شد- درج شده در کتاب خلاصه مقالات کنگره. دکتر کیمیائی
دانلود فایل ضمیمهدانلود فایل ضمیمه
تاریخ انتشار مقاله  تاریخ انتشار روی سایت: 1395/2/27
نقش آلرژي در سرفه هاي مزمن و عود کننده کودکان – بررسي عوامل آلرژي در 1007 کودک ارائه شده در کنگره سالانه انجمن پزشکان کودکان ايران ( تازه هاي طب اطفال در جراحي کودکان ) دي ماه 1375 تهران درج شده در مجموعه مقالات کنگره.   دکتر کیمیائی و همکاران
نقش آلرژي در سرفه هاي مزمن و عود کننده کودکان – بررسي عوامل آلرژي در 1007 کودک ارائه شده در کنگره سالانه انجمن پزشکان کودکان ايران ( تازه هاي طب اطفال در جراحي کودکان ) دي ماه 1375 تهران درج شده در مجموعه مقالات کنگره. دکتر کیمیائی و همکاران
دانلود فایل ضمیمهدانلود فایل ضمیمه
تاریخ انتشار مقاله  تاریخ انتشار روی سایت: 1395/2/27
House Dust Mite Allergy In Asthmatic Patients Of Iran. ارائه شده در شانزدهمين کنگره اروپائي آلرژي و ايمونولوژي که در شهر مادريد اسپانيا در تاريخ 30-25 جون 1995 برگزار شد – درج شده در مجموعه مقالات کنگره.   دکتر کیمیائی
House Dust Mite Allergy In Asthmatic Patients Of Iran. ارائه شده در شانزدهمين کنگره اروپائي آلرژي و ايمونولوژي که در شهر مادريد اسپانيا در تاريخ 30-25 جون 1995 برگزار شد – درج شده در مجموعه مقالات کنگره. دکتر کیمیائی
دانلود فایل ضمیمهدانلود فایل ضمیمه
تاریخ انتشار مقاله  تاریخ انتشار روی سایت: 1395/2/27