نقش آلرژي در سرفه هاي مزمن و...

مقالات کلینیک آلرژی تهران
نقش آلرژي در سرفه هاي مزمن و عود کننده کودکان – بررسي عوامل آلرژي در 1007 کودک ارائه شده در کنگره سالانه انجمن پزشکان کودکان ايران ( تازه هاي طب اطفال در جراحي کودکان ) دي ماه 1375 تهران درج شده در مجموعه مقالات کنگره.   دکتر کیمیائی و همکاران

نقش آلرژي در سرفه هاي مزمن و عود کننده کودکان – بررسي عوامل آلرژي در 1007 کودک ارائه شده در کنگره سالانه انجمن پزشکان کودکان ايران ( تازه هاي طب اطفال در جراحي کودکان ) دي ماه 1375 تهران درج شده در مجموعه مقالات کنگره. دکتر کیمیائی و همکاران
دانلود فایل ضمیمهدانلود فایل ضمیمه