درمان و پيشگيري واکنشهاي حا...

مقالات کلینیک آلرژی تهران
درمان و پيشگيري واکنشهاي حاد در حساسيت به نيش زنبور و مطالعه 14 مورد حساسيت به نيش زنبور در کودکان ايراني – ارائه شده در همايش سالانه انجمن پزشکان کودکان ايران ( تازه هاي طب اطفال و جراحي کودکان ) 29 آذر لغايت 3 ديماه 1376 تهران – درج شده در مجموعه مقالات کنگره.   دکتر کیمیائی و همکاران

درمان و پيشگيري واکنشهاي حاد در حساسيت به نيش زنبور و مطالعه 14 مورد حساسيت به نيش زنبور در کودکان ايراني – ارائه شده در همايش سالانه انجمن پزشکان کودکان ايران ( تازه هاي طب اطفال و جراحي کودکان ) 29 آذر لغايت 3 ديماه 1376 تهران – درج شده در مجموعه مقالات کنگره. دکتر کیمیائی و همکاران
دانلود فایل ضمیمهدانلود فایل ضمیمه