مروري بر نتايج پوستي آلرژي ...

مقالات کلینیک آلرژی تهران
مروري بر نتايج پوستي آلرژي در بيماران مبتلا به رينيت فصلي در ايران ارائه شده در چهارمين کنگره بين المللي ايمونولوژي و آلرژي ايران – دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 23 لغايت 25 ارديبهشت 1377 درج شده در مجموعه مقالات کنگره.    دکتر کیمیائی

مروري بر نتايج پوستي آلرژي در بيماران مبتلا به رينيت فصلي در ايران ارائه شده در چهارمين کنگره بين المللي ايمونولوژي و آلرژي ايران – دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 23 لغايت 25 ارديبهشت 1377 درج شده در مجموعه مقالات کنگره. دکتر کیمیائی