حساسیت های فصلی:

اگر ما در زمانهای خاصی از سال، عطسه و سرفه ی خشک (سرفه بدون خلط) داریم یا دچار خارش بینی، خارش چشم و آبریزش بینی می شویم، ممکن است بدین معنا باشد که دچار حساسیت فصلی شده ایم. گرده ی گیاهان، درختان و علفهای هرز شایع ترین عوامل حساسیت فصلی هستند.

در حالی که واژه حساسیت فصلی به طور کلی به عوامل موجود در طبیعت مانند چمن و گرده گیاهان مرتبط است، گروهی از عوامل دیگر نیز وجود دارند که باعث تحریک سیستم تنفسی می شوند مانند:

  • دود: زمان آتش سوزی در فصل تابستان و استفاده از شومینه در فصل زمستان
  • بوهای تند
  • وجود کلر در استخر های روباز یا سربسته

علائم آلرژی فصلی:

عطسه کردن            آبریزش بینی           آبریزش چشمی                  تحریک در گوش

آسم             التهاب گوش میانی             خارش بینی و چشم

تشخیص آلرژی فصلی:

انجام معاینات بالینی

انجام آزمایشات خونی برای اندازه گیری IgE

انجام تست های پوستی آلرژی

درمان آلرژی فصلی:

  • درمان دارویی که می تواند به صورت استنشاقی و خوراکی باشد
  • ایمونوتراپی آلرژن (واکسن آلرژی) در مواردیکه پس از انجام تست های تشخیصی آلرژی علت بیماری تشخیص داده می شود.